En

Hội nghị lần thứ 4 Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (khóa VIII)

10:12, 31/12/2015

 (ĐN)- Ngày 30-12-2015, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (khóa VIII) đã tổ chức hội nghị thường niên lần thứ 4 tại Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam dự và chủ trì hội nghị.

 (ĐN)- Ngày 30-12-2015, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (khóa VIII) đã tổ chức hội nghị thường niên lần thứ 4 tại Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam dự và chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã thảo luận và thông qua: Báo cáo tóm tắt kết quả công tác Mặt trận năm 2015 và Chương trình phối hợp, thống nhất hành động của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam năm 2016; báo cáo một năm triển khai công tác giám sát và phản biện xã hội của MTTQ; báo cáo việc triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Hội nghị quyết định khen thưởng 39 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác MTTQ năm 2015, trao 34 cờ cho các đơn vị thi đua xuất sắc, trao kỷ niệm chương cho các đại biểu ưu tú; thống nhất thôi nhiệm vụ 17 Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do đã chuyển công tác hoặc nghỉ hưu; hiệp thương bổ sung 3 Ủy viên Đoàn Chủ tịch và 20 ủy viên Trung ương MTTQ Việt Nam.

Tỉnh Đồng Nai có 6 đại biểu tham dự hội nghị. Ủy ban Trung ương MTTQ tỉnh Đồng Nai được trao Cờ thi đua xuất sắc năm 2015; đồng chí Huỳnh Văn Tới, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, được hiệp thương bổ sung Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII (thay đồng chí Vy Văn Vũ nghỉ hưu).

Hà Lam

Tin xem nhiều