Báo Đồng Nai điện tử
En

Đổi mới công tác trợ giúp pháp lý nhà nước

11:12, 23/12/2015

(ĐN)- Tại hội nghị triển khai đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015-2025 trên địa tỉnh Đồng Nai vào ngày 23-12, Giám đốc Sở Tư pháp Viên Hồng Tiến cho biết qua 8 năm thực hiện Luật Trợ giúp pháp nhà nước, hoạt động trợ giúp pháp lý trở thành cầu nối giữa chính quyền và nhân dân, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người được trợ giúp pháp lý.

(ĐN)- Tại hội nghị triển khai đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015-2025 trên địa tỉnh Đồng Nai vào ngày 23-12, Giám đốc Sở Tư pháp Viên Hồng Tiến cho biết qua 8 năm thực hiện Luật Trợ giúp pháp nhà nước, hoạt động trợ giúp pháp lý trở thành cầu nối giữa chính quyền và nhân dân, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người được trợ giúp pháp lý.

Theo Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015-2025 trên địa bàn tỉnh, đến năm 2025 người thực hiện trợ giúp pháp lý là luật sư hành nghề (không còn là trợ giúp viên như hiện nay); chuyển các trung tâm và chi nhánh trợ giúp pháp lý từ chuyên cung cấp dịch vụ trợ giúp pháp lý thành cơ quan quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý; cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính trong việc tiếp cận dịch vụ trợ giúp pháp lý…

Đoàn Phú

Tin xem nhiều