Báo Đồng Nai điện tử
En

Bà Nguyễn Thị Cát Tiên giữ chức Chủ tịch HĐND huyện Xuân Lộc

09:12, 25/12/2015

(ĐN)- Sáng 24-12, HĐND huyện Xuân Lộc khóa V nhiệm kỳ 2011-2016 tiến hành kỳ họp thứ 16 nhằm đánh giá kết quả hoạt động HĐND, việc thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2015 và mục tiêu phương hướng, nhiệm vụ năm 2016.

(ĐN)- Sáng 24-12, HĐND huyện Xuân Lộc khóa V nhiệm kỳ 2011-2016 tiến hành kỳ họp thứ 16 nhằm đánh giá kết quả hoạt động HĐND, việc thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2015 và mục tiêu phương hướng, nhiệm vụ năm 2016.

Ông Nguyễn Minh Nhật
Ông Nguyễn Minh Nhật tặng hoa chúc mừng bà Nguyễn Thị Cát Tiên, Phó bí thư thường trực Huyện ủy giữ chức Chủ tịch HĐND huyện Xuân Lộc khóa V, nhiệm kỳ 2011-2016

Trong năm 2015, giá trị sản xuất trên địa bàn Huyện đạt 11.535 tỷ đồng, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm 2014, trong đó giá trị sản xuất ngành công nghiệp tăng 19,5%; nông nghiệp tăng 5,8% và giá trị thương mại dịch vụ tăng 18,5% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, trong vụ đông xuân năm 2014- 2015, huyện tăng diện tích các loại cây trồng trên 632 ha so với cùng kỳ; chuyển đổi trên 1.113 ha cây trồng có giá trị kinh tế thấp sang cây trồng có giá trị kinh tế cao và xây dựng được nhiều mô hình sản xuất hiệu quả có giá trị kinh tế từ 150 đến 350 triệu đồng/ha/năm. Các lĩnh vực văn hóa xã hội- giáo dục y tế có nhiều chuyển biến tích cực. 100% các xã trong huyện được công nhận hoàn thành chương trình nông thôn mới.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, huyện vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như: Việc tổ chức xây dựng các chuỗi liên kết từ khẩu sản xuất, chế biến đến tiêu thụ, xây dựng thương hiệu hàng hóa chưa thật sự rõ nét; công tác củng cố, nâng cao hoạt động của Câu lạc bộ năng suất cao, Tổ hợp tác..., nhìn chung còn chậm; chất lượng hoạt động chưa được đánh giá đúng thực chất...

Kỳ họp đã biểu quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND huyện đối với ông Nguyễn Minh Nhật (do chuyển công tác). Đồng thời, bỏ phiếu kín bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Cát Tiên, Phó bí thư thường trực Huyện ủy giữ chức Chủ tịch HĐND huyện Xuân Lộc khóa V, nhiệm kỳ 2011-2016.

Đinh Tài - Lê Tùng

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều