Báo Đồng Nai điện tử
En

Khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho chức sắc tôn giáo

10:10, 14/10/2015

(ĐN)- Sáng 13-10, tại Nhà khách 71, Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh tỉnh đã khai mạc lớp thứ ba bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho gần 200 chức sắc, chức việc, nhà tu hành   các tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

(ĐN)- Sáng 13-10, tại Nhà khách 71, Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh tỉnh đã khai mạc lớp thứ ba bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho gần 200 chức sắc, chức việc, nhà tu hành   các tôn giáo trên địa bàn tỉnh. 

Lớp học nhằm bồi dưỡng về truyền thống dựng nước của dân tộc; chiến tranh bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam…

Hữu Thủy

Tin xem nhiều