Báo Đồng Nai điện tử
En

Năng suất tiêu tại Định Quán đạt 17,6 tạ/hécta

11:04, 13/04/2014

(ĐN)- Các hộ trồng tiêu tại huyện Định Quán vừa thu hoạch xong tiêu niên vụ 2013-2014.

(ĐN)- Các hộ trồng tiêu tại huyện Định Quán vừa thu hoạch xong tiêu niên vụ 2013-2014.

Niên vụ này, toàn huyện có gần 619 hécta tiêu, giảm khoảng 45 hécta so với niên vụ trước. Trong đó có trên 451 hécta cho thu hoạch, còn lại là trồng mới. Năng suất tiêu trong năm đạt 17,6 tạ/hécta, giá bán trung bình 128 ngàn đồng/kg. Theo các hộ trồng tiêu thì năng suất và giá tiêu như vậy là ổn định. Tuy nhiên, do tiêu bị bệnh nên ảnh hưởng đến tổng sản lượng thu vào.

Tuyết Mai - Hữu Cường

Tin xem nhiều