Báo Đồng Nai điện tử
En

Kiến nghị khôi phục các giá trị văn hóa dân tộc Chơro ở xã Phú Lý

10:03, 09/03/2012

(ĐN)- Sáng 9-3, tại Hà Nội, UNESCO phối hợp với Ủy ban quốc gia Con người và sinh quyển (MAB Việt Nam) tổ chức hội thảo, tổng kết dự án “Bảo vệ, phát huy tập quán sử dụng tài nguyên thiên nhiên bền vững và các hoạt động văn hóa truyền thống của cộng đồng địa phương trong các khu dự trữ sinh quyển (DTSQ) và di sản thiên nhiên thế giới tại Việt Nam”.

(ĐN)- Sáng 9-3, tại Hà Nội, UNESCO phối hợp với Ủy ban quốc gia Con người và sinh quyển (MAB Việt Nam) tổ chức hội thảo, tổng kết dự án “Bảo vệ, phát huy tập quán sử dụng tài nguyên thiên nhiên bền vững và các hoạt động văn hóa truyền thống của cộng đồng địa phương trong các khu dự trữ sinh quyển (DTSQ) và di sản thiên nhiên thế giới tại Việt Nam”. Tại hội thảo, Khu DTSQ Đồng Nai đã báo cáo kết quả thực hiện dự án: “Xây dựng mô hình thí điểm các sản phẩm có nguồn gốc từ lâm sản ngoài gỗ bằng kiến thức địa phương để phục vụ công tác bảo tồn, phát triển du lịch và khôi phục những giá trị văn hóa đặc sắc của người dân tộc Chơro ở xã Phú Lý (Vĩnh Cửu), thuộc vùng đệm Khu DTSQ thế giới Đồng Nai”; đồng thời đề xuất UNESCO trong thời gian tới cần tiếp tục triển khai thực hiện việc sưu tầm, khai thác những giá trị văn hóa phi vật thể của người Chơro ở xã Phú Lý…

Văn Hiệp

 

Tin xem nhiều