Báo Đồng Nai điện tử
En

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa VIII:
Thống nhất mức tăng GDP năm 2007 là 15%

06:11, 24/11/2006

(ĐN)- Trong hai ngày 23 và 24-11, Ban chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh (khóa VIII) đã tổ chức kỳ họp bất thường nhằm thông qua một số mục tiêu, giải pháp chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2007; đóng góp ý kiến vào dự thảo chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 BCH TW Đảng về “Tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí"; đóng góp ý kiến về dự thảo Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh về thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn.

(ĐN)- Trong hai ngày 23 và 24-11, Ban chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh (khóa VIII) đã tổ chức kỳ họp bất thường nhằm thông qua một số mục tiêu, giải pháp chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2007; đóng góp ý kiến vào dự thảo chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 BCH TW Đảng về “Tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí"; đóng góp ý kiến về dự thảo Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh về thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn. Đồng chí Trần Đình Thành, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Đ/c Trần Đình Thành, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và đầu tư, tính đến thời điểm này, dự ước hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2006 đều đã đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong đó, nhiều chỉ tiêu vượt khá xa so với Nghị quyết Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, như chỉ tiêu về giá trị sản xuất công nghiệp, tổng vốn đầu tư phát triển, thu hút nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước... Đây là kết quả thể hiện sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh. Trên cơ sở này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xây dựng một số mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2007. Theo dự báo, năm 2007 sẽ có nhiều làn sóng đầu tư mới vào nước ta, trong đó Đồng Nai là một trong những địa phương có khả năng thu hút khá mạnh mẽ. Nhiều cơ hội nhưng thách thức cũng nhiều, nhất là những hạn chế về điều kiện, cơ sở hạ tầng cho sự phát triển; một số lĩnh vực có tiềm năng nhưng chưa được khai thác đúng mức...

Thảo luận về một số chỉ tiêu, giải pháp chủ yếu, phần lớn ý kiến các đại biểu đều thống nhất cho rằng: Năm 2007 phải là năm Đồng Nai tạo được những bước chuyển biến mạnh mẽ nhất trên tất cả các lĩnh vực. Theo đó, mức tăng trưởng GDP phải phấn đấu tăng 15%. Bên cạnh việc tập trung các nguồn lực cho phát triển, cần đẩy nhanh hơn nữa tiến độ triển khai các dự án trọng điểm như cầu Hóa An, cầu đường từ quận 9 (TP.Hồ Chí Minh) sang Nhơn Trạch, đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Biên Hòa - Dầu Giây - Vũng Tàu, cảng Phước An, Trung tâm hành chính TP Biên Hòa... Năm 2007 còn là năm đẩy mạnh hoạt động thương mại - du lịch, trong đó tập trung phát triển các ngành dịch vụ tài chính, ngân hàng, nhà ở, văn phòng cho thuê, xúc tiến đầu tư các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ... Việc đầu tư cơ sở hạ tầng nông nghiệp, nông thôn phải được đặc biệt chú trọng.

Đóng góp ý kiến vào dự thảo Nghị quyết về thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án đầu tư, các đại biểu đều thống nhất cho rằng đây là Nghị quyết có ý nghĩa rất quan trọng đối với Đồng Nai - một địa phương công nghiệp. Vì vậy, Nghị quyết phải vừa đảm bảo được tính thực tiễn, vừa phải đáp ứng được yêu cầu của sự phát triển.

Hội nghị cũng đã đóng góp nhiều ý kiến vào dự thảo chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết lần thứ 3 BCH TW Đảng về “Tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí".

Hội nghị đã thống nhất thông qua mục tiêu tăng trưởng GDP của tỉnh năm 2007 là 15% và đặc biệt nhấn mạnh đến nhiệm vụ trọng tâm như tiếp tục thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng tăng tỷ trọng ngành công nghiệp và dịch vụ; chủ động hội nhập kinh tế có hiệu quả; nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phát triển khoa học - công nghệ; đẩy mạnh xã hội hóa các lĩnh vực xã hội; không ngừng nâng cao đời sống nhân dân; giảm thiểu ô nhiễm và cải thiện chất lượng môi trường sinh thái...

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Trần Đình Thành cho rằng, năm 2007 là năm có rất nhiều cơ hội phát triển mới đối với Đồng Nai. Do vậy, toàn Đảng bộ phải nắm bắt được những cơ hội này để tập trung mọi nguồn lực cho phát triển. Chúng ta không hề ảo tưởng khi đặt ra các chỉ tiêu kinh tế - xã hội khá cao. Những chỉ tiêu này hoàn toàn có cơ sở thực hiện nếu có sự chung sức, đồng lòng và cố gắng của toàn Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh.

Nguyễn Phượng

Tin xem nhiều