Báo Đồng Nai điện tử
En

Luật Quản lý, bảo vệ các công trình quốc phòng, khu quân sự chính thức thi hành từ 1-1-2025

Nguyệt Hà
12:18, 14/04/2024

(ĐN) – Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 304/QĐ- TTg ngày 12-4-2024 ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Quản lý, bảo vệ các công trình quốc phòng và khu quân sự (gọi tắt là Luật).

Đoàn giám sát của Ủy ban Quốc phòng và an ninh của Quốc hội làm việc tại Nhà máy Z114, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, đóng tại Đồng Nai, tháng 2-2023. Ảnh: Nguyệt Hà

Luật gồm 6 chương, 34 điều được Quốc hội Khóa XV thông qua ngày 24-11-2023 quy định về quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng, khu quân sự; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, hộ gia đình, cá nhân; chế độ, chính sách trong hoạt động này.

Trong kế hoạch theo Quyết định 304 của Thủ tướng gồm các nội dung: Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và tập huấn nội dung luật; tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ những quy định không còn phù hợp, hết hiệu lực thi hành hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với luật; xây dựng văn bản quy định chi tiết và biện pháp thi hành luật; tổ chức theo dõi, kiểm tra và báo cáo kết quả thi hành Luật.

Bộ Quốc phòng là cơ quan chủ trì phối hợp với các bộ, ngành liên quan biên soạn tài liệu phục vụ tuyên truyền, phổ biến nội dung Luật cũng như các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

Đồng thời, Bộ Quốc phòng chủ trì xây dựng nghị định quy định về phân loại, phân nhóm và xác định phạm vi bảo vệ công trình quốc phòng, khu quân sự; nghị định chi tiết thi hành một số điều của Luật để triển khai thống nhất, đồng bộ trong cả nước từ 1-1-2025.

Nguyệt Hà

Tin xem nhiều