Báo Đồng Nai điện tử
En

Cấp hơn 7,2 ngàn căn cước công dân trong tháng 2-2024

Kim Liễu
21:22, 23/02/2024

(ĐN) - Theo Công an tỉnh, lực lượng công an đã tổ chức cấp thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chíp và định danh điện tử xuyên Tết Nguyên đán 2024.

Kết quả đã cấp cho hơn 7,2 ngàn nhân khẩu đủ điều kiện đang cư trú trên địa bàn Đồng Nai, công dân xuất cảnh, sinh viên, học sinh, người lao động nghỉ Tết nay trở về địa phương. Nâng tổng số thẻ CCCD đã cấp mới cho nhân khẩu thường trú 2,6 triệu thẻ CCCD; cấp mới cho nhân khẩu tạm trú được trên 394 ngàn thẻ CCCD.

Trong tháng 2-2024, lực lượng chức năng đã thu nhận cấp tài khoản định danh điện tử 3.067 hồ sơ. Nâng tổng số hồ sơ đã thu nhận gần 2,5 triệu hồ sơ. Đã được duyệt cấp tài khoản hơn 2,2 triệu tài khoản, công dân đã kích hoạt gần 1,7 triệu tài khoản.

Kim Liễu

Tin xem nhiều