Báo Đồng Nai điện tử
En

Giao biên chế các cơ quan khối Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện

Hồ Thảo
13:56, 09/01/2024

(ĐN) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Quyết định số 1488 giao biên chế các cơ quan khối Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện giai đoạn 2023-2026.

Các thí sinh tham dự kỳ thi nâng ngạch, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp khối Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2023
Các thí sinh tham dự kỳ thi nâng ngạch, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp khối Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2023

Theo đó, trong giai đoạn 2023-2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định giao 1.149 biên chế cho các cơ quan khối Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện. Trong đó, các ban đảng Tỉnh ủy, đơn vị sự nghiệp của Đảng là 249 biên chế; các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh là 146 biên chế; các huyện ủy, thành ủy và đảng ủy khối là 754 biên chế. 

Cũng theo quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đến ngày 30-11-2026, biên chế các cơ quan khối Đảng, MTTQ và các tổ chức  chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện giai đoạn 2023-2026 sẽ tinh giản còn 970 biên chế. Trong đó, các ban đảng Tỉnh ủy, đơn vị sự nghiệp của Đảng là 213 biên chế; các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh là 119 biên chế; các huyện ủy, thành ủy và đảng ủy khối là 638 biên chế. 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Trưởng các ban đảng Tỉnh ủy, đơn vị sự nghiệp của Đảng, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh và ban thường vụ huyện ủy, thành ủy, đảng ủy khối căn cứ quyết định nêu trên để giao biên chế cho các phòng, ban, đơn vị thuộc quyền quản lý, bảo đảm tinh giản biên chế theo quy định.

Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực  hiện quyết định này, đảm bảo tinh giản biên chế theo lộ trình; hàng năm báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết quả thực hiện. 

Hồ Thảo

Tin xem nhiều