Báo Đồng Nai điện tử
En

Thư chúc mừng của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai nhân kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam

21:50, 19/11/2023

(ĐN) - Nhân kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 - 20-11-2023), Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã có thư chúc mừng gửi đội ngũ nhà giáo, cán bộ, công chức, viên chức ngành GD-ĐT trên toàn tỉnh. Báo Đồng Nai trân trọng đăng toàn văn thư chúc mừng:

“Nhân kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 - 20-11-2023), Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trân trọng gửi đến các thế hệ thầy giáo, cô giáo, cán bộ, công chức, viên chức ngành GD-ĐT những thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Quý thầy giáo, cô giáo, cán bộ, công chức, viên chức ngành GD- ĐT thân mến!

Trong những năm qua, thầy giáo, cô giáo, cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành với sự nỗ lực, tận tâm và tinh thần trách nhiệm cao nhất đã hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch giảng dạy và nghiên cứu khoa học, mang lại nhiều kết quả tích cực, chất lượng giáo dục các bậc học từng bước được khẳng định. Và hơn hết, lớp lớp thế hệ thầy cô giáo đã cùng học sinh, học viên, sinh viên tỉnh nhà hun đúc lý tưởng sống, nuôi dưỡng khát vọng xây dựng đất nước và xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển, hiện đại.

Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trân trọng ghi nhận và biểu dương đội ngũ thầy giáo, cô giáo, cán bộ, công chức, viên chức đã không ngừng học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp; thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương, hết lòng chăm lo giáo dục học sinh, học viên, sinh viên; phát huy tinh thần sáng tạo, thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT. Trong đó, đặc biệt cảm ơn công chức, giáo viên, viên chức đang công tác tại vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa đã kiên trì vượt khó để thực hiện tốt công tác quản lý, giảng dạy, học tập và cùng với toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Quý thầy giáo, cô giáo, cán bộ, công chức, viên chức ngành GD-ĐT thân mến!

Hiện nay, ngành GD-ĐT tỉnh nhà đang phải đối mặt với những khó khăn, hạn chế nhất định, cũng như đứng trước những yêu cầu đổi mới đòi hỏi đội ngũ nhà giáo phải nâng cao hơn nữa về năng lực, phẩm chất và trình độ lý luận chính trị. Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh rất mong thầy giáo, cô giáo, cán bộ, công chức, viên chức ngành
GD-ĐT tiếp tục chia sẻ và nỗ lực phát huy truyền thống nhà giáo Việt Nam, đoàn kết, đồng lòng, nhiệt huyết, tích cực sáng tạo, không ngừng đổi mới trong quản lý, phương pháp giảng dạy; tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giảng dạy và điều hành; linh hoạt, chủ động trong tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục; gương mẫu thực hiện Bộ quy tắc ứng xử trường học, gắn với xây dựng văn hóa ứng xử học đường; đảm bảo an toàn trường học; thực hiện hiệu quả công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, gia đình và toàn thể xã hội tiếp tục quan tâm, phối hợp tạo điều kiện thuận lợi để cùng giáo dục, chăm sóc và bảo vệ trẻ em, học sinh, học viên và sinh viên cũng như cùng với ngành GD-ĐT tỉnh nhà tháo gỡ khó khăn, khắc phục hạn chế, chung sức đồng lòng tạo sự chuyển biến, bứt phá trong GD-ĐT theo hướng tiên tiến, hiện đại. Triển khai thực hiện đạt kết quả tốt các nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và Kết luận số 51-KL/TW ngày 30-5-2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết về đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025) đã đề ra.

Một lần nữa, trân trọng gửi đến quý thầy giáo, cô giáo, cán bộ, công chức, viên chức ngành GD-ĐT lời chúc mạnh khỏe, hạnh phúc và đạt nhiều thành tích trong năm học 2023-2024.

 Chào thân ái!”.

Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai

Tin xem nhiều