Báo Đồng Nai điện tử
En

[Infographic] Một số tín hiệu khả quan của kinh tế Đồng Nai sau 9 tháng của năm 2023

Thông tin: Cục Thống kê Đồng Nai – Đồ họa: Hải Hà
09:58, 03/10/2023

Trong 9 tháng của năm 2023, kinh tế Đồng Nai có những tín hiệu khả quan. Một số chỉ tiêu tăng như: chỉ số sản xuất công nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, doanh thu hoạt động vận tải, vốn đầu tư toàn xã hội...

Thông tin: Cục Thống kê Đồng Nai – Đồ họa: Hải Hà

 

 

Tin xem nhiều