Báo Đồng Nai điện tử
En

Chú trọng tuyên truyền và nhân rộng điển hình tiên tiến

03:04, 22/04/2022

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: "Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền".

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chứng kiến lễ tiếp nhận ủng hộ 1 ngàn máy tính bảng cho học sinh hoàn cảnh khó khăn có thiết bị học trực tuyến
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chứng kiến lễ tiếp nhận ủng hộ 1 ngàn máy tính bảng cho học sinh hoàn cảnh khó khăn có thiết bị học trực tuyến. Ảnh: SÔNG THAO

Thấm nhuần lời dạy ấy, việc xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh được cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể thực hiện nghiêm túc trên tất cả các khâu, từ phát hiện đến xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến.

* Lan tỏa rộng khắp

Theo Trưởng ban Thi đua - khen thưởng tỉnh Thái Bình Dương, thời gian qua, từ sức mạnh của các phong trào thi đua, trên địa bàn tỉnh xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương điển hình trên các lĩnh vực, làm nòng cốt trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, đóng góp cho sự phát triển của doanh nghiệp.

Vừa qua, Ban Thi đua - khen thưởng tỉnh đã ban hành hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương xét chọn, biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến. Qua tổng hợp hồ sơ đề nghị của các cơ quan, đơn vị, địa phương, Ban Thi đua - khen thưởng tỉnh đã xét chọn được 201 gương điển hình tiên tiến là các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực để tham mưu UBND tỉnh công nhận.

Đặc biệt, trong đó có nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua Toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới; phong trào thi đua Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau... Nhiều trường hợp chấp hành xong án phạt tù, thực hiện tốt chính sách pháp luật tại địa phương, ổn định cuộc sống và có đóng góp tích cực cho xã hội; nhiều cá nhân là điển hình tiên tiến trong công nhân lao động; nhiều tấm gương trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19… được lựa chọn từ khắp các đơn vị, địa phương thuộc cụm, khối thi đua trên địa bàn toàn tỉnh.

* Đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng

Để góp phần lan tỏa và nhân rộng các điển hình tiên tiến, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch về tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới trên địa bàn tỉnh. Trong đó, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của thi đua, khen thưởng.

Vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo về việc tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2022. Trong đó, UBND tỉnh yêu cầu, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thi đua - khen thưởng. Qua đó, nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức về vị trí, vai trò, tác dụng to lớn của các phong trào thi đua yêu nước và hiệu quả thiết thực của việc nhân rộng, biểu dương, tôn vinh gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua, tạo động lực hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh năm 2022.

Cũng theo Ban Thi đua - khen thưởng tỉnh, thông qua quá trình tổ chức, triển khai và thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động của Trung ương, của tỉnh nhằm giới thiệu, tuyên truyền và nhân rộng những mô hình, gương điển hình tiên tiến là những tập thể, cá nhân, hộ gia đình có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong lao động sản xuất, kinh doanh, học tập, công tác và chiến đấu; là nhân tố tích cực, dẫn đầu trong các phong trào thi đua, gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; có tinh thần tương thân tương ái; tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội…    

Thảo Lâm

Tin xem nhiều