Trung tâm Hội nghị và Tổ chức sự kiện thông báo

Cập nhật lúc 20:24, Thứ Tư, 07/12/2022 (GMT+7)

THƯ MỜI

Tham dự chào giá cạnh tranh thực hiện 02 hạng mục:

Bảo trì, bảo dưỡng, thay thế, sửa chữa hệ thống trò chơi trẻ em và dụng cụ thể dục thể thao” & ”Quét vôi gốc cây, sơn nước gờ lề khuôn viên 2 bên hội trường; Thuê mướn nạo vét hệ thống thoát nước và duy tu bảo dưỡng định kỳ; In bảng nội quy công viên và biển cảnh báo, hướng dẫn ngoài công viên” tại Trung tâm Hội nghị và Tổ chức sự kiện tỉnh Đồng Nai năm 2022

Căn cứ Công văn số 229/VB-TTHN&TCSK ngày 09 tháng 9 năm 2022 của Trung tâm Hội nghị và Tổ chức sự kiện về việc đề nghị thẩm định dự toán thực hiện một số hạng mục công việc năm 2022 của đơn vị;

Căn cứ Văn bản số 10630/UBND-KTNS ngày 07 tháng 10 năm 2022 của  UBND tỉnh Đồng Nai về việc chấp thuận kinh phí thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm Hội nghị và Tổ chức sự kiện tỉnh Đồng Nai năm 2022,

Thông qua các Chứng thư thẩm định giá từng hạng mục công trình cụ thể của Công ty Cổ phần Thẩm định giá Sen Việt, Trung tâm Hội nghị và Tổ chức sự kiện thông báo kính mời các công ty, đơn vị có đủ các điều kiện về pháp nhân, chức năng và năng lực, đến thực hiện khảo sát thực tế và tham gia buổi Chào giá cạnh tranh với nội dung cụ thể như sau:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.
.
;
.
.