Báo Đồng Nai điện tử
Media
Tin nhanh audio 7-12: Khẩn trương kiểm đếm, lập phương án bồi thường dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu; Tập đoàn Phong Thái dự kiến thưởng Tết 1 tháng lương cho 65 ngàn lao động; Tiêu hủy gần 50kg ma túy…

Tin nhanh audio 7-12: Khẩn trương kiểm đếm, lập phương án bồi thường dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu; Tập đoàn Phong Thái dự kiến thưởng Tết 1 tháng lương cho 65 ngàn lao động; Tiêu hủy gần 50kg ma túy…

Tin nhanh audio 7-12: Khẩn trương kiểm đếm, lập phương án bồi thường dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu; Tập đoàn Phong Thái dự kiến thưởng Tết 1 tháng lương cho 65 ngàn lao động; Tiêu hủy gần 50kg ma túy…

0:00 / 0:00
0:00
Tốc độ phát1x