Báo Đồng Nai điện tử
Media
Tin nhanh audio 6-12: Sẽ lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND tỉnh bầu; Cần thông tin kịp thời, đầy đủ cho người dân việc sáp nhập, tách phường ở TP.Biên Hòa; Một trẻ em bị chó dại cắn tại Biên Hòa…

Tin nhanh audio 6-12: Sẽ lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND tỉnh bầu; Cần thông tin kịp thời, đầy đủ cho người dân việc sáp nhập, tách phường ở TP.Biên Hòa; Một trẻ em bị chó dại cắn tại Biên Hòa…

Sẽ lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND tỉnh bầu; Cần thông tin kịp thời, đầy đủ cho người dân việc sáp nhập, tách phường ở TP.Biên Hòa; Một trẻ em bị chó dại cắn tại Biên Hòa…

0:00 / 0:00
0:00
Tốc độ phát1x