Báo Đồng Nai điện tử
Media
Tin nhanh audio 2-12: Bãi bỏ một số văn bản phòng chống dịch Covid-19; Sẽ giải ngân cho 84 khách hàng vay mua nhà ở xã hội ở TP.Long Khánh; Xử phạt đơn vị thi công dự án chống ngập đường Đồng Khởi 12 triệu đồng…

Tin nhanh audio 2-12: Bãi bỏ một số văn bản phòng chống dịch Covid-19; Sẽ giải ngân cho 84 khách hàng vay mua nhà ở xã hội ở TP.Long Khánh; Xử phạt đơn vị thi công dự án chống ngập đường Đồng Khởi 12 triệu đồng…

Tin nhanh audio 2-12: Bãi bỏ một số văn bản phòng chống dịch Covid-19; Sẽ giải ngân cho 84 khách hàng vay mua nhà ở xã hội ở TP.Long Khánh; Xử phạt đơn vị thi công dự án chống ngập đường Đồng Khởi 12 triệu đồng…

0:00 / 0:00
0:00
Tốc độ phát1x