Báo Đồng Nai điện tử
Media
Tin nhanh audio 24-11: Bồi thường cao nhất gần 8,8 triệu đồng/m2 cho dự án thành phần 2 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu; Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được nghỉ Tết Giáp Thìn 7 ngày…

Tin nhanh audio 24-11: Bồi thường cao nhất gần 8,8 triệu đồng/m2 cho dự án thành phần 2 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu; Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được nghỉ Tết Giáp Thìn 7 ngày…

Bồi thường cao nhất gần 8,8 triệu đồng/m2 cho dự án thành phần 2 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu; Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được nghỉ Tết Giáp Thìn 7 ngày…

0:00 / 0:00
0:00
Tốc độ phát1x