Báo Đồng Nai điện tử
Media
Tin nhanh audio 30-11: Quốc hội đồng ý bổ sung nguồn vốn hơn 966 tỷ đồng cho dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sân bay Long Thành; Lập biên bản vi phạm hành chính đơn vị thi công dự án chống ngập trên đường Đồng Khởi…

Tin nhanh audio 30-11: Quốc hội đồng ý bổ sung nguồn vốn hơn 966 tỷ đồng cho dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sân bay Long Thành; Lập biên bản vi phạm hành chính đơn vị thi công dự án chống ngập trên đường Đồng Khởi…

Tin nhanh audio 30-11: Quốc hội đồng ý bổ sung nguồn vốn hơn 966 tỷ đồng cho dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sân bay Long Thành; Lập biên bản vi phạm hành chính đơn vị thi công dự án chống ngập trên đường Đồng Khởi…

0:00 / 0:00
0:00
Tốc độ phát1x