Báo Đồng Nai điện tử
En

Nhiều địa phương sớm đạt hoặc vượt mức chỉ tiêu về thi hành án dân sự

08:07, 27/07/2020

(ĐN) - Từ đầu năm 2020 đến nay, toàn ngành Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh giải quyết xong hơn 7,8 ngàn việc có điều kiện thi hành (đạt tỷ lệ 51% về việc) và trên 425 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 33% về tiền).

(ĐN) - Từ đầu năm 2020 đến nay, toàn ngành Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh giải quyết xong hơn 7,8 ngàn việc có điều kiện thi hành (đạt tỷ lệ 51% về việc) và trên 425 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 33% về tiền).

Cục trưởng THADS tỉnh Phan Văn Châu cho hay, qua công tác kiểm tra kết quả công tác thi hành án cao điểm (tháng 4 đến tháng 6-2020), các đơn vị THADS trên địa bàn tỉnh đã xây dựng kế hoạch chi tiết, triển khai cụ thể, huy động tối đa lực lượng, tăng cường công tác kiểm tra đôn đốc... để nâng cao kết quả thi hành án về việc và tiền.

Cụ thể, Cục THADS đạt 60% về việc, 44% về tiền; Chi cục THADS H.Vĩnh Cửu đạt 70% về việc, 30% về tiền; Chi cục THADS H.Định Quán đạt 74% về việc, 39% về tiền... Như vậy, chỉ trong tháng 7-2020, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh sớm đạt hoặc vượt mức chỉ tiêu về việc hoặc tiền mà Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS giao phải hoàn thành trong cả năm 2020 là 73% về việc và 32% về tiền.

Đoàn Phú

Tin xem nhiều