Báo Đồng Nai điện tử
En

Hôm nay có gì? Ngày 22-5-2024

08:00, 22/05/2024

Hôm nay 22-5, Đồng Nai diễn ra các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng: Lãnh đạo tỉnh làm việc với các doanh nghiệp Khu công nghiệp Hố Nai; Hội nghị Tính đồng bộ và trách nhiệm của Đồng Nai trong thực hiện quy hoạch vùng Đông Nam Bộ; Lãnh đạo tỉnh nghe Sở Tài nguyên và môi trường báo cáo, đề xuất xử lý vướng mắc liên quan đến việc đầu tư xây dựng hạ tầng xã hội dự án trúng đấu giá quyền sử dụng đất…

Báo Đồng Nai online

 
Tin xem nhiều