Báo Đồng Nai điện tử
En

Mùa… cuộn rơm

Xuân Lượng
07:33, 23/04/2024

Lúa gặt xong rồi, cánh đồng chỉ còn rơm rạ. Trước đây có người bỏ, hay đốt đi, có người chỉ tận dụng một phần, nhưng ngày nay, rơm được máy cuộn lại, và tạo ra những giá trị khác.

Xuân Lượng

 

Từ khóa:

đốt

cuộn rơm

Tin xem nhiều