Báo Đồng Nai điện tử
En

Hôm nay có gì? Ngày 17-4-2024

08:00, 17/04/2024

Hôm nay 17-4, Đồng Nai diễn ra các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng: Tỉnh ủy trao quyết định về công tác cán bộ; Hội nghị Giao ban các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh; Lãnh đạo tỉnh nghe báo cáo tiến độ, khó khăn, vướng mắc thực hiện Đề án Sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Israsel…

Báo Đồng Nai online

 
Tin xem nhiều