Báo Đồng Nai điện tử
En

Phát triển các đô thị phải lấy người dân làm trung tâm

Đắc Nhân - Ngọc Thành
19:46, 01/03/2024

Sáng 1-3, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị thực hiện Nghị quyết số 06 của Bộ Chính trị về quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển bền vững tỉnh Đồng Nai đến năm 2030.

Thực hiện: Đắc Nhân - Ngọc Thành

 

Tin xem nhiều