Báo Đồng Nai điện tử
En

[Infographic] Con số & sự kiện ngày 4-3-2024

Thông tin: HƯƠNG GIANG - Đồ họa: HẢI HÀ
08:06, 04/03/2024
Đồ họa thể hiện 5 địa phương trong tỉnh có diện tích đất ở tăng thêm nhiều nhất theo quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021-2030 (Thông tin: HƯƠNG GIANG - Đồ họa: HẢI HÀ)
Đồ họa thể hiện 5 địa phương trong tỉnh có diện tích đất ở tăng thêm nhiều nhất theo quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021-2030 (Thông tin: HƯƠNG GIANG - Đồ họa: HẢI HÀ)

 

Tin xem nhiều