Báo Đồng Nai điện tử
En

Cây ươi, hạt ươi quý cỡ nào và tại sao phải bảo vệ nghiêm ngặt?

Quang Huy - Xuân Lượng
17:33, 31/03/2024

Được ví là “lộc rừng” vì 3 hoặc 4 năm mới ra trái một lần, lại là một dược liệu quý, nên mỗi mùa ươi ra trái công tác bảo vệ cây ươi được đặc biệt quan tâm.

Quang Huy - Xuân Lượng

Từ khóa:

năm mới

cây ươi

Tin xem nhiều