Báo Đồng Nai điện tử
En

Đổi mới mạnh mẽ để nâng cao chất lượng công tác dư luận xã hội

Đắc Nhân - Ngọc Thành
16:50, 05/12/2023

Sáng 5-12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 100 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt nghiên cứu dư luận xã hội.

Thực hiện: Đắc Nhân - Ngọc Thành

Từ khóa:

điều tra

Tin xem nhiều