En

Học sinh làm giấy từ bã trầm hương

Minh Long - Xuân Lượng
17:03, 03/10/2023

Bã trầm hương, phụ phẩm của quá trình chưng cất tinh dầu trầm, được tận dụng để làm giấy trầm với nhiều ứng dụng trong đời sống. Đặc biệt, đây là sản phẩm sáng tạo của 2 nữ sinh THCS.

Minh Long - Xuân Lượng

Từ khóa:

trầm hương

giấy

Tin xem nhiều