Báo Đồng Nai điện tử
En

100% khách hàng đóng tiền điện qua trung gian

09:02, 06/02/2023

Theo Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai, đến hết năm 2022, tỷ lệ thu tiền điện qua ngân hàng và các tổ chức trung gian trên địa bàn tỉnh đạt 100%; tỷ lệ khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt đối với dịch vụ điện có thu phí là 99,7%.

Theo Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai, đến hết năm 2022, tỷ lệ thu tiền điện qua ngân hàng và các tổ chức trung gian trên địa bàn tỉnh đạt 100%; tỷ lệ khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt đối với dịch vụ điện có thu phí là 99,7%.

Để có được kết quả trên, ngành Điện đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hợp tác với các ngân hàng và tổ chức trung gian tạo thuận lợi cho khách hàng trong việc thanh toán tiền điện.

Hiện Đồng Nai có gần 949,7 ngàn khách hàng là hộ gia đình, doanh nghiệp, tổ chức… dùng điện lưới quốc gia.      

Ban Mai

Tin xem nhiều