Báo Đồng Nai điện tử
En

Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin

03:11, 30/11/2022

Theo báo cáo của Sở NN-PTNT, năm 2022, ngành Nông nghiệp gặp nhiều khó khăn nhưng tăng trưởng GRDP nông -lâm - thủy sản vẫn đạt 3,01%, cao hơn bình quân chung của cả nước và là một trong 2 địa phương đạt mức cao của khu vực Đông Nam bộ.

Theo báo cáo của Sở NN-PTNT, năm 2022, ngành Nông nghiệp gặp nhiều khó khăn nhưng tăng trưởng GRDP nông -lâm - thủy sản vẫn đạt 3,01%, cao hơn bình quân chung của cả nước và là một trong 2 địa phương đạt mức cao của khu vực Đông Nam bộ.

Trong năm, ngành Nông nghiệp đã kịp thời tham mưu tỉnh ban hành 12 cơ chế chính sách, 3 chỉ thị, 31 chương trình, đề án để triển khai thực hiện mục tiêu kế hoạch 2021-2025, nhất là mục tiêu đột phá về nông nghiệp theo nghị quyết Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh. Đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 vượt chỉ tiêu kế hoạch giao.

Giai đoạn 2021-2025, ngành Nông nghiệp tập trung triển khai nhiều chương trình, đề án lớn trong lĩnh vực nông nghiệp như: phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp theo hướng hữu cơ gắn với công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ; tập trung nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn...

Đặc biệt, ngành Nông nghiệp sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý rừng và phòng, chống cháy rừng; thống kê quản lý vật nuôi; phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; xây dựng xã nông thôn mới thông minh cũng như quảng bá, kết nối tiêu thụ nông sản, đặc biệt là các sản phẩm chủ lực, tiêu biểu của địa phương.

Bình Nguyên

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích