Báo Đồng Nai điện tử
En

Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu B5, phường Long Bình

07:05, 11/05/2022

(ĐN) - UBND tỉnh đã có quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5.000 phân khu B5 tại P.Long Bình theo quy hoạch chung TP.Biên Hòa.

(ĐN) - UBND tỉnh đã có quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5.000 phân khu B5 tại P.Long Bình theo quy hoạch chung TP.Biên Hòa.

Phân khu B5 có quy mô diện tích hơn 2 ngàn ha; trong đó, diện tích cập nhật đất quốc phòng khoảng 1,7 ngàn ha và diện tích lập quy hoạch hơn 366ha. Quy mô dân số của phân khu B5 là từ 12-13 ngàn người.

Phân khu B5 là phân khu thành phần thuộc khu vực trung tâm của khu đô thị trung tâm mở rộng phía Đông, đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu về phát triển nhà ở, công nghiệp, dịch vụ và không gian, cảnh quan môi trường.

Trong quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu B5, UBND tỉnh lưu ý đơn vị lập đồ án quy hoạch cần xác định tỷ lệ các chức năng sử dụng đất phù hợp đối với khu đất có chức năng hỗn hợp. Cải tạo mở rộng các tuyến đường hiện hữu cho phù hợp mạng lưới giao thông theo quy hoạch chung và tỷ lệ giao thông theo quy chuẩn xây dựng, song song với việc nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật đối với các khu vực cải tạo chỉnh trang đô thị.

Về kiến trúc cảnh quan - thiết kế đô thị khu vực cần lưu ý kiến trúc cảnh quan dọc trục đường chính khu vực. Bố trí quỹ đất giáo dục theo quy hoạch, hiện trạng mạng lưới giáo dục và phân bổ đảm bảo chỉ tiêu, bán kính phục vụ tối thiểu cho đơn vị ở theo quy chuẩn xây dựng. Đảm bảo kết nối hạ tầng kỹ thuật với các đồ án quy hoạch khác đã phê duyệt và đang triển khai thực hiện.         

Phạm Tùng


 

Tin xem nhiều