Báo Đồng Nai điện tử
En

Hơn 66,4 ngàn tỷ đồng đầu tư cho đô thị

09:06, 17/06/2020

(ĐN) - Theo Sở Xây dựng, tổng nguồn vốn đầu tư để phát triển, nâng cấp các đô thị trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2016-2020 dự kiến là hơn 66,4 ngàn tỷ đồng.

(ĐN) - Theo Sở Xây dựng, tổng nguồn vốn đầu tư để phát triển, nâng cấp các đô thị trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2016-2020 dự kiến là hơn 66,4 ngàn tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách tỉnh là hơn 11,8 ngàn tỷ đồng; vốn hỗ trợ từ ngân sách tỉnh (ngoài vốn đầu tư công) là hơn 600 tỷ đồng; vốn hỗ trợ từ ngân sách trung ương gần 21,7 ngàn tỷ đồng; vốn trái phiếu Chính phủ dự kiến 795 tỷ đồng; vốn của doanh nghiệp và kêu gọi xã hội hóa gần 14,1 ngàn tỷ đồng; vốn vay, vốn ODA gần 6,8 ngàn tỷ đồng; nguồn vốn đầu tư theo hình thức đối tác công tư hơn 10,7 ngàn tỷ đồng.

TP.Biên Hòa là nơi cần nguồn vốn lớn để đầu tư cho đô thị
TP.Biên Hòa là nơi cần nguồn vốn lớn để đầu tư cho đô thị

Để xây dựng đô thị, tỉnh và các địa phương đã lồng ghép phân bổ vốn đầu tư công và nhiều chương trình khác. Hiện Đồng Nai đang tiếp tục ưu tiên vốn đầu tư thêm nhiều công trình, dự án cho các đô thị để hoàn thành các tiêu chuẩn về đô thị chưa đạt nhằm nâng cao đời sống cho người dân.          

Tin và ảnh: Hương Giang

Tin xem nhiều