Báo Đồng Nai điện tử
En

Quy định giá bồi thường, hỗ trợ vườn cây cao su khi Nhà nước thu hồi đất

08:05, 20/05/2020

(ĐN) - UBND tỉnh đã có Quyết định về việc quy định giá bồi thường, hỗ trợ vườn cây cao su của Công ty TNHH MTV Tổng công ty cao su Đồng Nai khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh.

(ĐN) - UBND tỉnh đã có Quyết định về việc quy định giá bồi thường, hỗ trợ vườn cây cao su của Công ty TNHH MTV Tổng công ty cao su Đồng Nai khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, mức giá bồi thường thấp nhất là 1 ngàn đồng/cây cao su khi thực hiện di dời stump cây cao su giống trong bầu. Trong khi đó, cây cao su được xác định độ tuổi từ 11-20 năm có mức giá bồi thường cao nhất là 360 ngàn đồng/cây. Riêng đối với vườn ươm và vườn nhân giống cây cao su có mức bồi thường từ 7-35 ngàn đồng/m2. Tùy theo tình hình thực tế, tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng được bồi thường cho số lượng cây vượt quá mật độ không quá 20%. Mật độ cây cao su được quy định là 833 cây/ha.

Quyết định của UBND tỉnh cũng quy định mức hỗ trợ các loại bao gồm: hỗ trợ tài sản trên đất, hỗ trợ chi phí đầu tư vào đất còn lại, hỗ trợ chế độ trợ cấp ngưng việc và hỗ trợ đảm bảo có chỗ ở, ổn định đời sống, sản xuất và công bằng với người có đất bị thu hồi với mức 475 triệu đồng/ha.

Hiện nay, quỹ đất cao su do Công ty TNHH MTV Tổng công ty cao su Đồng Nai quản lý trên địa bàn tỉnh có gần 37 ngàn ha. Theo quy hoạch dự kiến, đến năm 2030, doanh nghiệp sẽ chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với diện tích khoảng 18 ngàn ha. Diện tích này sẽ được chuyển đổi mục đích để chuyển sang trồng cây nông nghiệp ngoài cây cao su; phát triển các khu, cụm công nghiệp; phát triển khu dân cư và cơ sở hạ tầng xã hội của địa phương.  

Phạm Tùng

Tin xem nhiều