Báo Đồng Nai điện tử
En

CON SỐ VÀ SỰ KIỆN

08:11, 26/11/2022

Gần 33 tỷ USD là tổng vốn đăng ký còn hiệu lực, 1.551 dự án mà 43 quốc gia, vùng lãnh thổ đầu tư vào Đồng Nai sau hơn 30 năm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Gần 33 tỷ USD là tổng vốn đăng ký còn hiệu lực, 1.551 dự án mà 43 quốc gia, vùng lãnh thổ đầu tư vào Đồng Nai sau hơn 30 năm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

 

Tin xem nhiều