Báo Đồng Nai điện tử
En

Con số và sự kiện

08:11, 12/11/2022

52.652 người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp trong 9 tháng năm 2022. Theo đó, Trung tâm Dịch vụ việc làm Đồng Nai đã ban hành quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp cho trên 52 ngàn người; tư vấn, giới thiệu việc làm cho hơn 54 ngàn người và hỗ trợ học nghề cho 878 người.

52.652 người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp trong 9 tháng năm 2022. Theo đó, Trung tâm Dịch vụ việc làm Đồng Nai đã ban hành quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp cho trên 52 ngàn người; tư vấn, giới thiệu việc làm cho hơn 54 ngàn người và hỗ trợ học nghề cho 878 người.

Lâm Viên (tổng hợp)

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích