Báo Đồng Nai điện tử
En

Tận dụng công nghệ để học tập suốt đời

10:05, 14/05/2022

Ngày 10-5, Hội Khuyến học Việt Nam phối hợp với Bộ GD-ĐT tổ chức hội nghị chuyên đề về Công tác thi đua khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Hội nghị đã tập trung thảo luận về sự cần thiết của việc phát động phong trào thi đua mang tính quốc gia về khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Ngày 10-5, Hội Khuyến học Việt Nam phối hợp với Bộ GD-ĐT tổ chức hội nghị chuyên đề về Công tác thi đua khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Hội nghị đã tập trung thảo luận về sự cần thiết của việc phát động phong trào thi đua mang tính quốc gia về khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Tự học, học tập suốt đời đóng vai trò quan trọng nhằm phát triển kỹ năng, nâng cao năng lực nghề nghiệp, tự tạo việc làm, hoàn thiện cá nhân, nâng cao năng lực cạnh tranh cho tổ chức, doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế...

Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn nhiều tổ chức, cá nhân, cộng đồng, doanh nghiệp… chưa thực sự hiểu rõ và nhận thức đầy đủ về vấn đề này. Do vậy, việc phát động phong trào thi đua mang tính quốc gia về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập là cần thiết.

Hiện nay, Bộ GD-ĐT đang phối hợp với Hội Khuyến học Việt Nam đề xuất Thủ tướng Chính phủ phát động phong trào thi đua Cả nước thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Tại Đồng Nai, những năm qua phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đã được phát triển rộng khắp, thu được nhiều kết quả tích cực. Hằng năm, hội khuyến học các cấp đã chi hàng trăm tỷ đồng cho hoạt động khuyến học, khuyến tài (năm 2021 là 181 tỷ đồng).

Từ năm 2014, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Kế hoạch số 5192/KH-UBND về triển khai thực hiện đề án Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020. Thực hiện đề án này, các địa phương đã có nhiều sáng kiến trong việc xây dựng mô hình học tập, nhất là những mô hình gắn liền với nhu cầu thực tế lao động, sản xuất của người dân. Nhờ đó, số lượng các gia đình học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập không ngừng nâng lên.

Điều này cho thấy, Đồng Nai có nhiều thuận lợi để tham gia phong trào thi đua quốc gia về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Trong thời gian tới, việc thúc đẩy người dân tự học, tham gia học tập suốt đời cần gắn liền với việc chuyển đổi số tại các cơ quan, địa phương, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp…

Thực tế, chuyển đổi số mang lại nhiều cơ hội học tập cho người dân. Người dân có thể học mọi lúc, mọi nơi với nguồn tài nguyên học liệu mở, miễn phí hoặc chi phí thấp. Tất nhiên, để đạt hiệu quả thực sự, cần linh hoạt lồng ghép giữa hình thức trực tuyến và trực tiếp.

Hiện nay, UBND tỉnh đã có chỉ đạo về việc thành lập các tổ công nghệ cộng đồng để tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân tham gia chuyển đổi số. Tổ công nghệ cộng đồng nên có thành viên là đại diện hội khuyến học để thuận lợi trong việc triển khai, vận động người dân tham gia học tập trên môi trường số. Đa phần cán bộ khuyến học ở cơ sở đều rất tâm huyết, nắm chắc địa bàn, hiểu rõ hoàn cảnh kinh tế, học vấn của từng gia đình. Vì vậy, sẽ rất thuận lợi trong việc tiếp cận, triển khai phong trào thi đua xây dựng xã hội học tập.  

Tường Vi

Tin xem nhiều