Cụ thể hóa những mục tiêu lớn, đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững

Cập nhật lúc 11:02, Thứ Bảy, 14/05/2022 (GMT+7)

Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII) bế mạc ngày 10-5 vừa qua đã thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong cả nước. Bởi tại hội nghị lần này, Ban Chấp hành Trung ương đã xem xét, bàn bạc và thông qua nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Một nội dung rất được dư luận quan tâm, đó là công tác quản lý và sử dụng đất đai. Đây là vấn đề khá phức tạp, nhạy cảm, có tác động mạnh mẽ đến đời sống xã hội. Nhiều người giàu lên nhờ đất và cũng nghèo đi, tranh giành quyền lợi, xâu xé nhau cũng vì đất.

Theo Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, công tác quản lý và sử dụng đất phải bảo đảm lợi ích chung của toàn dân; nhân dân được tạo điều kiện tiếp cận, sử dụng đất một cách công bằng, hiệu quả và bền vững. Nhà nước thống nhất quản lý đất đai theo lãnh thổ quốc gia, cả về diện tích, chất lượng, giá trị kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, môi trường; phân công hợp lý giữa các cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương, đồng thời có sự phân cấp, phân quyền phù hợp, hiệu quả đối với các địa phương.

Hay vấn đề nông nghiệp, nông thôn, nông dân, có thể thấy rõ những bước chuyển biến mạnh mẽ, làm thay đổi theo hướng tích cực, nhất là về đời sống của người dân nông thôn. Đặc biệt, chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới đã và đang tạo sức lan tỏa, khẳng định quyền làm chủ của người dân trên chính mảnh đất của mình. Tuy nhiên, trước thách thức của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, nông nghiệp, nông thôn, nông dân cần thêm những “cú hích” để phát triển một cách toàn diện, hiệu quả hơn nữa. Chính vì vậy, Hội nghị Trung ương 5 xác định: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nhà nước cần phải tiếp tục ưu tiên nguồn lực đầu tư cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Phát triển hài hòa giữa nông thôn và thành thị, giữa các vùng, miền; gắn kết chặt chẽ giữa công nghiệp, dịch vụ với nông nghiệp; giữa phát triển nông thôn bền vững với quá trình đô thị hóa theo hướng “nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh”.

Đặc biệt, tại Hội nghị Trung ương 5, đề án về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng của đội ngũ cán bộ, đảng viên nhận được sự quan tâm không chỉ của đội ngũ cán bộ, đảng viên mà từ đông đảo người dân. Bởi, chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên quyết định đến việc xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh toàn diện từ gốc, từ cơ sở. Trong bài phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 5, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Từng đảng viên cũng phải xác định rõ bổn phận và trách nhiệm thiêng liêng và cao cả của mình khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng, không ngừng phấn đấu và rèn luyện bản lĩnh chính trị, tu dưỡng về phẩm chất đạo đức, lối sống; thường xuyên tự phê bình và phê bình, gương mẫu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Chỉ có như vậy thì tổ chức Đảng và đảng viên mới thật sự trong sạch, vững mạnh, có uy tín với quần chúng nhân dân”.

Kết quả của Hội nghị Trung ương 5 một lần nữa cho thấy quyết tâm của Đảng trong việc từng bước cụ thể hóa những mục tiêu lớn mà Nghị quyết XIII của Đảng đã đề ra, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.           

N.P

.
.
.
.
.