Báo Đồng Nai điện tử
En

Thơ

08:02, 11/02/2022

Đồng lòng, đồng chí quyết tâm

Nai vàng trước ngõ mang Xuân tràn về

Nghĩa tình non nước lời thề

Tình làng, xóm phố ấm êm muôn nhà

Xuân về!

Đồng lòng, đồng chí quyết tâm

Nai vàng trước ngõ mang Xuân tràn về

Nghĩa tình non nước lời thề

Tình làng, xóm phố ấm êm muôn nhà

Lĩnh Nam cao vút ngàn trùng

Sơn hà xã tắc vững bền tương lai

Cường tráng trai trẻ lên đàng

Dũng mạnh tiến bước quân phong oai hùng

Thắng giòn, thắng giã muôn nơi

Lợi ích trăm bề nụ cười trên môi

Vang khắp bốn bể năm châu

Mãi mãi ngời sáng vững bền Trấn Biên

Mùa Xuân hạnh phúc ấm êm

Xuân về, xuân đến nhà nhà vui Xuân!

                                                                         Biên Hòa, ngày 7-2-2020

                                                                        Quản Minh Cường

 

Cây bàng vuông ở Văn miếu Trấn Biên

Vượt ngàn sóng biển về đây

Bàng vuông gửi một chút này Trường Sa (*)

Đằm mình bão tố phong ba

Lắng từ trong hạt, trong hoa, đọng cành

Biên Hòa trời vút cao xanh

Trường Sa tàu lạ vờn quanh chủ quyền

Một phần biển nước chưa yên

Hoàng Sa và cụm đảo chìm bầm đau!

Bàng vuông, áo lính bạc màu

Chở che xanh, sắt lại câu quân hành.

                                                                       Đàm Chu Văn

(*): Cây bàng vuông từ quần đảo Trường Sa được Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tặng tỉnh Đồng Nai, và được đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai (khóa X) trồng tại Văn miếu Trấn Biên vào ngày Rằm tháng Giêng cũng là Ngày Thơ Việt Nam 2016.

Tin xem nhiều