Báo Đồng Nai điện tử
En

Giải quyết thủ tục hành chính: Thích ứng an toàn với dịch bệnh

11:10, 01/10/2021

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, thời gian qua, các cơ quan, đơn vị, sở, ngành trên địa bàn tỉnh vẫn duy trì các hoạt động giải quyết hành chính cấp bách, cần thiết cho người dân, doanh nghiệp.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, thời gian qua, các cơ quan, đơn vị, sở, ngành trên địa bàn tỉnh vẫn duy trì các hoạt động giải quyết hành chính cấp bách, cần thiết cho người dân, doanh nghiệp.

1. Cán bộ Văn phòng UBND tỉnh thường xuyên có mặt tại trụ sở để giải quyết các thủ tục hành chính
1. Cán bộ Văn phòng UBND tỉnh thường xuyên có mặt tại trụ sở để giải quyết các thủ tục hành chính

Để giải quyết các thủ tục hành chính nhằm thích ứng an toàn với dịch bệnh, các đơn vị, sở, ngành đã bố trí không quá 1/3 cán bộ làm việc tại cơ quan, công sở; đẩy mạnh triển khai làm việc trực tuyến qua internet để tránh tập trung đông người; tăng cường các kênh tiếp nhận và giải quyết hồ sơ qua mạng...

2. Để đảm bảo tuyệt đối an toàn tại các trụ sở hành chính, 3 ngày/lần, các cán bộ, công chức thuộc Trụ sở khối nhà nước tỉnh đến làm việc đều phải test nhanh virus SARS-CoV-2
2. Để đảm bảo tuyệt đối an toàn tại các trụ sở hành chính, 3 ngày/lần, các cán bộ, công chức thuộc Trụ sở khối nhà nước tỉnh đến làm việc đều phải test nhanh virus SARS-CoV-2

Đội ngũ cán bộ, công chức được các đơn vị, sở, ngành bố trí thực hiện nhiệm vụ tại trụ sở luôn chấp hành đầy đủ các biện pháp bảo đảm an toàn trong công tác phòng dịch theo quy định.

3. Không thể làm việc trực tuyến, việc đóng dấu trên các văn bản hành chính của UBND tỉnh luôn phải có cán bộ trực tiếp làm việc
3. Không thể làm việc trực tuyến, việc đóng dấu trên các văn bản hành chính của UBND tỉnh luôn phải có cán bộ trực tiếp làm việc

Tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, một số sở, ngành như: Sở GT-VT, Sở Công thương, Sở TN-MT, Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai… sắp xếp cán bộ, công chức trực làm việc để thực hiện các thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

4. Với một khối lượng công việc rất lớn, cán bộ Phòng Nội chính Văn phòng UBND tỉnh luôn có mặt tại trụ sở để làm việc
4. Với một khối lượng công việc rất lớn, cán bộ Phòng Nội chính Văn phòng UBND tỉnh luôn có mặt tại trụ sở để làm việc
5. Mặc dù giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ nhưng tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, một số sở, ngành phải bố trí cán bộ, công chức để giải quyết hồ sơ cho người dân, doanh nghiệp
5. Mặc dù giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ nhưng tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, một số sở, ngành phải bố trí cán bộ, công chức để giải quyết hồ sơ cho người dân, doanh nghiệp
6. Để thực hiện các giao dịch bảo đảm, Bưu điện tỉnh bố trí nhân viên trực để giải quyết thủ tục thu lệ phí tại Trung tâm Hành chính công tỉnh
6. Để thực hiện các giao dịch bảo đảm, Bưu điện tỉnh bố trí nhân viên trực để giải quyết thủ tục thu lệ phí tại Trung tâm Hành chính công tỉnh
7. Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, những người dân quá hạn đổi giấy phép lái xe trên 2 tháng được Sở GT-VT bố trí cán bộ tiếp nhận, giải quyết
7. Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, những người dân quá hạn đổi giấy phép lái xe trên 2 tháng được Sở GT-VT bố trí cán bộ tiếp nhận, giải quyết
8. Để đảm bảo mạng lưới thông tin an toàn, thông suốt giữa các sở, ngành, nhân viên kỹ thuật Văn phòng UBND tỉnh thường xuyên phải kiểm tra các thiết bị, máy móc
8. Để đảm bảo mạng lưới thông tin an toàn, thông suốt giữa các sở, ngành, nhân viên kỹ thuật Văn phòng UBND tỉnh thường xuyên phải kiểm tra các thiết bị, máy móc
9. Bộ phận hỗ trợ kỹ thuật Văn phòng UBND tỉnh thường xuyên trực chiến để hỗ trợ kỹ thuật cho các hội nghị trực tuyến về công tác phòng, chống dịch
9. Bộ phận hỗ trợ kỹ thuật Văn phòng UBND tỉnh thường xuyên trực chiến để hỗ trợ kỹ thuật cho các hội nghị trực tuyến về công tác phòng, chống dịch
10. Các sở, ngành đều thực hiện giãn cách để đảm bảo an toàn phòng dịch tại nơi làm việc Trong ảnh: Cán bộ, công chức Sở Công thương làm việc tại cơ quan, chủ yếu là giải quyết hồ sơ trực tuyến
10. Các sở, ngành đều thực hiện giãn cách để đảm bảo an toàn phòng dịch tại nơi làm việc. Trong ảnh: Cán bộ, công chức Sở Công thương làm việc tại cơ quan, chủ yếu là giải quyết hồ sơ trực tuyến

Trần Danh

 

Tin xem nhiều