Báo Đồng Nai điện tử
En

Con số và sự kiện

09:10, 09/10/2021

Đến nay ,Australia đã bàn giao cho Vit Nam hơn 700 ngàn liều vaccine (trong tổng số 1,5 triệu liều vaccine mà nước này đã cam kết). Australia cũng tuyên bố sẽ hỗ trợ Việt Nam thêm 3,7 triệu liều vaccine trong thời gian tới thông qua thỏa thuận với UNICEF và Bộ Y tế Việt Nam, nâng tổng số vaccine Australia cam kết hỗ trợ cho Việt Nam lên 5,2 triệu liều.

* Đến nay ,Australia đã bàn giao cho Vit Nam hơn 700 ngàn liều vaccine (trong tổng số 1,5 triệu liều vaccine mà nước này đã cam kết). Australia cũng tuyên bố sẽ hỗ trợ Việt Nam thêm 3,7 triệu liều vaccine trong thời gian tới thông qua thỏa thuận với UNICEF và Bộ Y tế Việt Nam, nâng tổng số vaccine Australia cam kết hỗ trợ cho Việt Nam lên 5,2 triệu liều.

* Đến ngày 6-10, Đồng Nai đã chi 677,13 tỷ đồng hỗ trợ cho hơn 8,8 ngàn đơn v s dng lao động, hơn 323,7 ngàn người lao động và hơn 5,9 ngàn hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

* Ban Quản lý các khu công nghip Đồng Nai va cp phép cho 11 doanh nghiệp không thực hiện phương án “3 tại chỗ” được trở lại sản xuất, với hơn 17.500 lao động đi, về hằng ngày. Ngoài ra, có 21 DN đang thực hiện “3 tại chỗ” cũng đăng ký bổ sung phương án cho người lao động đi, về hằng ngày với số lượng gần 1.500 người.

N.H (tổng hợp)

Tin xem nhiều