Báo Đồng Nai điện tử
En

Tin vắn Công đoàn

11:07, 09/07/2021

* Công đoàn Khu công nghiệp Biên Hòa vừa hỗ trợ 51 đoàn viên, người lao động tại Công ty TNHH Map Pacific Singapore (Khu công nghiệp Amata) bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 trong đợt bùng phát lần thứ 4, với số tiền trên 75 triệu đồng (bằng hình thức chuyển khoản ngân hàng).

* Công đoàn Khu công nghiệp Biên Hòa vừa hỗ trợ 51 đoàn viên, người lao động tại Công ty TNHH Map Pacific Singapore (Khu công nghiệp Amata) bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 trong đợt bùng phát lần thứ 4, với số tiền trên 75 triệu đồng (bằng hình thức chuyển khoản ngân hàng). Số tiền hỗ trợ từ nguồn tài chính Công đoàn Khu công nghiệp Biên Hòa. Ngoài ra, Công đoàn Khu công nghiệp Biên Hòa hướng dẫn các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 được lùi thời điểm đóng kinh phí Công đoàn đến ngày 31-12-2021.

Trong tuần qua, Trung tâm Tư vấn pháp luật Công đoàn (Liên đoàn Lao động tỉnh) đã tư vấn trực tiếp 15 lượt công nhân, lao động của 9 đơn vị, doanh nghiệp; hỗ trợ thảo đơn cho 5 công nhân và tư vấn qua điện thoại 117 cuộc  với các nội dung về tiền lương, hợp đồng lao động, tai nạn lao động, bảo hiểm xã hội,  trợ cấp thôi việc. Hoạt động hỗ trợ, tư vấn thường xuyên đã kịp thời bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động.  

            Lan Mai

Tin xem nhiều