Báo Đồng Nai điện tử
En

Đồng Nai 7 ngày qua

11:06, 11/06/2021

* Tại công văn số 6378 về việc tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, lãnh đạo tỉnh yêu cầu lãnh đạo các địa phương, các sở, ban, ngành tiếp tục tập trung phòng, chống dịch với quan điểm kiên trì, cương quyết thực hiện "mục tiêu kép", vừa phòng, chống dịch bệnh vừa phát triển kinh tế - xã hội...

* Tại công văn số 6378 về việc tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, lãnh đạo tỉnh yêu cầu lãnh đạo các địa phương, các sở, ban, ngành tiếp tục tập trung phòng, chống dịch với quan điểm kiên trì, cương quyết thực hiện “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch bệnh vừa phát triển kinh tế - xã hội; quyết liệt thực hiện có hiệu quả việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, coi sức khỏe, tính mạng của người dân là trên hết, trước hết; không “ngăn sông, cấm chợ”, gây ách tắc lưu thông hàng hóa ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống người dân.

* Tại cuộc họp trực tuyến với Bộ TN-MT để giải quyết những vấn đề vướng mắc liên quan đến đất đai, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng đã trình bày những vấn đề khó khăn, vướng mắc về đất đai đã cản trở rất lớn đến việc thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh, vì gây ra ách tắc, không triển khai được. Bộ trưởng TN-MT Trần Hồng Hà nhấn mạnh, Bộ sẵn sàng hỗ trợ tỉnh tháo gỡ từng vấn đề một để có thể triển khai các công trình, dự án.

L.V (tổng hợp)

Tin xem nhiều