Báo Đồng Nai điện tử
En

Tận dụng tiềm năng, phát huy sáng tạo

03:05, 01/05/2021

Theo các chuyên gia kinh tế, thời điểm này được coi là cơ hội vàng để Đồng Nai "cất cánh", phát triển một cách nhanh và bền, trong đó có những lợi thế đặc biệt từ vị trí địa lý, nguồn lực đầu tư hạ tầng và nhất là hiệu ứng mang lại từ dự án Sân bay quốc tế Long Thành.

Theo các chuyên gia kinh tế, thời điểm này được coi là cơ hội vàng để Đồng Nai “cất cánh”, phát triển một cách nhanh và bền, trong đó có những lợi thế đặc biệt từ vị trí địa lý, nguồn lực đầu tư hạ tầng và nhất là hiệu ứng mang lại từ dự án Sân bay quốc tế Long Thành.

Nhưng để đạt được những điều như kỳ vọng, đòi hỏi phải có tầm nhìn, xác định rõ chủ trương, đường lối phát triển. Trong 5 năm tới, Đồng Nai xác định 4 lĩnh vực đột phá để tập trung phát triển là huy động các nguồn lực tập trung đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, trọng tâm là hạ tầng giao thông đô thị, nông thôn và giao thông kết nối với vùng.

Tập trung phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng sản xuất hàng hóa, gắn với thị trường tiêu thụ sản phẩm; công nghiệp chế biến sâu nông sản và các dịch vụ nông nghiệp để nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Phát triển thương mại, dịch vụ tổng hợp hiện đại mà tỉnh có lợi thế, trọng tâm là dịch vụ du lịch, dịch vụ logistics. Song song đó, tỉnh tăng cường kỷ cương, kỷ luật, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của đảng viên và trách nhiệm của người đứng đầu ở các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội các cấp.

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế đã và đang trở thành xu hướng chủ đạo hiện nay. Cơ hội để tận dụng được những ưu đãi khi Việt Nam hội nhập, tham gia các hiệp định thương mại tự do là rộng mở, song thách thức cũng rất lớn. Đối với Đồng Nai, dù là một trong những địa phương có quy mô, năng lực phát triển cao của cả nước nhưng cũng đòi hỏi rất nhiều nỗ lực nếu muốn phát triển nhanh và bền vững.

Trước hết, địa phương cần có các giải pháp để hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp tiếp cận thông tin, dữ liệu, chuyển giao công nghệ cũng như chuyển đổi số, coi đó là ưu tiên hàng đầu. Đồng thời, trên cơ sở đòi hỏi của thực tiễn, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thông thoáng cho môi trường đầu tư, kinh doanh, lấy người dân, doanh nghiệp, doanh nhân làm trọng tâm phục vụ. Khuyến khích, tạo động lực để ngày càng có nhiều doanh nghiệp tham gia vào thị trường, đa dạng hóa các nguồn lực.

Cùng những định hướng, chiến lược của địa phương thì cộng đồng doanh nghiệp, hơn ai hết phải chủ động nâng cao kiến thức, năng lực và nhất là đổi mới tư duy kinh doanh, ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo trong mỗi công đoạn, lĩnh vực của mình. Tận dụng tiềm năng, lợi thế, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, triển khai các giải pháp để thích ứng tốt hơn nhu cầu phát triển từ phía chính quyền lẫn từng doanh nghiệp, tính toán đến bối cảnh có thể bị tác động rất tiêu cực từ những biến động lớn như đại dịch Covid-19 vừa qua chính là quá trình “chuẩn bị đường băng” cho sự tăng tốc trong những năm tới.       

Vương Thế

Tin xem nhiều