Báo Đồng Nai điện tử
En

Thơ Đỗ Minh Dương

04:03, 05/03/2021

Nhớ ngày đồng đội hy sinh

Ông dâng lễ vật - lòng thành tri ân

Cơm canh đạm bạc một mâm

Trái ngon vừa hái quanh sân vườn nhà

Lời cúng tri ân đồng đội

Nhớ ngày đồng đội hy sinh

Ông dâng lễ vật - lòng thành tri ân

Cơm canh đạm bạc một mâm

Trái ngon vừa hái quanh sân vườn nhà

Huân chương, huy hiệu bày ra

Xếp đầy lên một “mâm hoa” đủ màu...

Khói nhang phủ trắng mái đầu

Mắt nhòa di ảnh nhìn đau nhói lòng!

Ngỡ như Tiểu đội Đặc công

Vừa đốt tàu giặc trên sông Lòng Tàu

Trở về hội ngộ cùng nhau

Chuyện nhà, chuyện bạn... xiết bao nỗi niềm!

 

Trước bàn thờ phút trang nghiêm

Nghẹn ngào ông khấn gọi tên từng người:

- Phụng ơi, Phúc, Tạo, Tiềm ơi

Hồn thiêng còn ở đất trời Đồng Nai

Thì về với Bảy chiều nay

Mở chai Bến Gỗ lai rai chuyện đời

Tụi bay hóa đước xanh ngời

Cho tao đỏ ngực một thời hiển vinh

Cửa nhà ngập nắng bình sinh

Một vườn phúc lộc tươi cành xanh cây...

 

Những gì tao có hôm nay

Đều từ xương máu chúng mày mà nên

Nghĩa tình đồng đội thiêng liêng

Trái tim này nguyện dâng lên cúng dường!

Muôn vàn nỗi nhớ niềm thương

Sắt son từ thuở chiến trường hiểm nguy!

Thôi, mời đồng đội nâng ly

Nhậu cho siêu thoát rồi đi về trời!

Lau trắng phất phơ

Tuổi thơ cùng bạn chăn bò

Nương bờ lau trắng chơi trò trốn nhau...

 

Rồi đi. Bom đạn dãi dầu

Chiến trường khắc khoải niềm đau mẹ già!

 

Trai làng đi bảy về ba

Hồn lên mây trắng biết là về đâu?

 

Người về gặp lại bờ lau

Bâng khuâng tóc trắng trên đầu phất phơ!

Tin xem nhiều