En

CON SỐ VÀ SỰ KIỆN

01:02, 06/02/2021

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã bầu Ban chấp hành Trung ương khóa XIII gồm 200 đồng chí tiêu biểu cho hơn 5 triệu đảng viên, có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, đạo đức, năng lực, trình độ để gánh vác trọng trách mà Đảng và nhân dân giao phó.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã bầu Ban chấp hành Trung ương khóa XIII gồm 200 đồng chí tiêu biểu cho hơn 5 triệu đảng viên, có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, đạo đức, năng lực, trình độ để gánh vác trọng trách mà Đảng và nhân dân giao phó.

 
Ban chấp hành Trung ương khóa XIII đã họp Hội nghị lần thứ nhất, bầu Bộ Chính trị gồm 18 đồng chí. Với sự thống nhất rất cao, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã bầu đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

 
Tết Nguyên đán năm nay, toàn tỉnh sẽ có hơn 20,9 ngàn người có công, gia đình chính sách được nhận quà Tết của UBND tỉnh và hơn 18,1 ngàn người có công, gia đình chính sách được nhận quà Tết của Chủ tịch nước.

 
Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp toàn tỉnh tháng 1-2021 tăng 2,46% so với tháng 12-2020 và tăng 10,55% so với cùng kỳ năm trước.

 
Đến nay, Đồng Nai đã có 248 dự án đầu tư, phát triển nhà ở thương mại được chấp thuận đầu tư với quy mô hơn 9,8 ngàn ha. Các dự án này có tổng số khoảng 350 ngàn căn hộ với diện tích sàn đạt khoảng 70 triệu m2 sàn.

 
Toàn tỉnh hiện có hơn 184.600 gia đình đạt chuẩn Gia đình học tập (chiếm 81,9% tổng số hộ toàn tỉnh).

Lâm Viên (tổng hợp)

 

Tin xem nhiều