Báo Đồng Nai điện tử
En

Tạo "sân chơi" để đoàn viên, thanh niên rèn luyện

03:09, 26/09/2022

Từ năm 2017 đến nay, tổ chức Đoàn các cấp trong tỉnh đã giới thiệu trên 25 ngàn đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong đó có gần 12,5 ngàn đoàn viên ưu tú được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Từ năm 2017 đến nay, tổ chức Đoàn các cấp trong tỉnh đã giới thiệu trên 25 ngàn đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong đó có gần 12,5 ngàn đoàn viên ưu tú được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Đây là một con số có nhiều ý nghĩa, cho thấy công tác phát triển Đảng trong đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) đã được quan tâm, chú trọng nhằm tạo nên những lớp đảng viên trẻ giàu nhiệt huyết, bản lĩnh, có trình độ để cống hiến cho Đảng

Để có được con số gần 12,5 ngàn ĐVTN được đứng vào hàng ngũ của Đảng trong 5 năm qua là một sự nỗ lực lớn của các cấp bộ Đoàn trong việc tích cực tạo nguồn, bồi dưỡng ĐVTN. Đoàn đã thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng, giáo dục lý luận chính trị cho ĐVTN. Từ đó, giúp ĐVTN hiểu được vị trí, vai trò của Đảng, của tổ chức Đoàn để sống tốt hơn, nỗ lực hoàn thành các mục tiêu của bản thân đồng thời tích cực tham gia những phong trào do Đoàn phát động và thực hiện. Cũng chính thông qua các phong trào thi đua yêu nước, ngày càng xuất hiện những tấm gương ĐVTN dám nghĩ dám làm, không quản khó khăn, luôn thể hiện được sức trẻ, sự nhiệt huyết của mình với công việc chuyên môn cũng như tích cực tham gia công tác xã hội, hoạt động thiện nguyện.

Đặc biệt, có thể thấy việc nhân rộng, nêu gương những điển hình tiên tiến trong ĐVTN, nhất là những đảng viên trẻ thời gian qua được các cấp bộ Đoàn rất chú trọng. Điều này đã và đang tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong giới trẻ, từ đó hình thành nên ý chí phấn đấu, rèn luyện để được đứng trong hàng ngũ của Đảng ở nhiều ĐVTN. Với “bệ đỡ” của tổ chức Đoàn, nhiều ĐVTN đã có cơ hội để thể hiện bản thân, thực hiện tốt vai trò của mình trong mỗi vị trí công tác.

Tuy nhiên, một vài năm trở lại đây, công tác tạo nguồn, phát triển Đảng trong ĐVTN đang gặp phải những khó khăn nhất định. Trong đó, có thể thấy ở một số đơn vị, nguồn phát triển Đảng trong ĐVTN ít đi do khâu tuyển dụng mới không còn, nguồn cũ đã kết nạp hết. Một số khác do đơn vị sáp nhập, hợp nhất, giải thể dẫn đến hoạt động của tổ chức Đoàn có sự xáo trộn nhất định nên còn gặp lúng túng trong việc bồi dưỡng, giới thiệu ĐVTN cho Đảng xem xét kết nạp. Bên cạnh đó, phong trào Đoàn ở nơi này, nơi kia còn chưa thực sự hấp dẫn, thu hút đông đảo ĐVTN tham gia giúp phát hiện những nhân tố thực sự tiêu biểu để giới thiệu cho Đảng. Tỷ lệ đảng viên là đoàn viên trong một số khu vực đặc thù còn thấp…

Những hạn chế trong công tác tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp ĐVTN vào Đảng đang đòi hỏi tổ chức Đoàn cần tìm những giải pháp hiệu quả hơn nữa để giới thiệu được ngày càng nhiều những đoàn viên ưu tú cho Đảng. Trong đó, giải pháp quan trọng, có ý nghĩa nhất vẫn là cần chủ động, linh hoạt tạo ra những “sân chơi” bổ ích để thu hút ĐVTN tham gia rèn luyện, phấn đấu, xứng đáng đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Nguyễn Phượng

Tin xem nhiều