Báo Đồng Nai điện tử
En

Đề cao trách nhiệm người đứng đầu

03:07, 18/07/2022

Cách đây gần 2 tháng, khi Bộ Nội vụ công bố chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2021 với điểm xếp hạng của Đồng Nai còn thấp, thậm chí sụt giảm so với những năm trước đó, ...

Cách đây gần 2 tháng, khi Bộ Nội vụ công bố chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2021 với điểm xếp hạng của Đồng Nai còn thấp, thậm chí sụt giảm so với những năm trước đó, tại nhiều cuộc họp quan trọng, lãnh đạo tỉnh, đặc biệt là đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh đều yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành, địa phương phải nhìn nhận, đánh giá, rà soát lại tình hình nhằm kịp thời chấn chỉnh. Bởi, CCHC, nhất là thủ tục hành chính là khâu đột phá, quyết định đến sự phát triển của tỉnh trong nhiều năm tới, do đó không thể để thụt lùi.

Nguyên nhân khiến cho chỉ số CCHC của tỉnh năm 2021 đạt 83,33 điểm, xếp hạng 55/63 tỉnh, thành phố (giảm 0,49 điểm, giảm 21 hạng so với năm 2020) có yếu tố khách quan do trong năm 2021, dịch bệnh Covid-19 khiến các đơn vị, địa phương tập trung công tác phòng, chống dịch, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu CCHC, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp (do phải tạm dừng nhận trực tiếp, nộp trực tuyến hoặc qua bưu điện). Bên cạnh đó, một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh (như thu hút vốn đầu tư, thành lập mới doanh nghiệp, giải ngân vốn đầu tư công…) chưa đạt theo đánh giá của bộ chỉ số nên chỉ số CCHC của tỉnh có giảm điểm so với năm 2020.

Về mặt chủ quan, phải thẳng thắn nhìn nhận công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số đơn vị, địa phương còn chưa quyết liệt dẫn đến kết quả triển khai một số lĩnh vực CCHC chưa đạt yêu cầu đề ra; trách nhiệm, nhận thức của một số cán bộ, công chức, viên chức còn chưa cao, chưa tích cực tham gia công tác CCHC của tỉnh. Đây là vấn đề, theo đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh, cần phải có sự thay đổi một cách quyết liệt từ tỉnh tới cơ sở trong thời gian tới thì mới hy vọng cải thiện được các chỉ số trong công tác CCHC, thu hút được nhà đầu tư, doanh nghiệp đến Đồng Nai làm ăn đạt sự hài lòng cao nhất.

Để nâng cao hiệu quả công tác CCHC, phục vụ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số  5951/UBND-HCC ngày 13-6-2022 chỉ đạo thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND cấp huyện thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm, trong đó yêu cầu nâng cao trách nhiệm người đứng đầu đơn vị trong chỉ đạo điều hành công tác CCHC, không giao khoán cho cấp phó. Đồng thời, tăng cường kiểm tra CCHC, công vụ để kịp thời chấn chỉnh, xử lý những tập thể, cá nhân thực hiện chưa đạt mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Bên cạnh đó, chú trọng triển khai đề án đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông, nhất là công tác số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị, địa phương; đảm bảo tiếp nhận, xử lý hồ sơ thủ tục hành chính kịp thời, đạt tỷ lệ trên 97% và thực hiện nghiêm túc việc xin lỗi người dân, tổ chức khi để xảy ra trễ hẹn.

Minh Ngọc

Tin xem nhiều