Báo Đồng Nai điện tử
En

"Quản" chặt đất đai

09:08, 16/08/2019

Tổng kiểm kê việc quản lý và sử dụng đất đai trên toàn tỉnh tới đây là một việc được cho là vô cùng cần thiết. Mục đích là nhằm đánh giá hiện trạng sử dụng đất và làm cơ sở quản lý, sử dụng đất hiệu quả hơn.

Tổng kiểm kê việc quản lý và sử dụng đất đai trên toàn tỉnh tới đây là một việc được cho là vô cùng cần thiết. Mục đích là nhằm đánh giá hiện trạng sử dụng đất và làm cơ sở quản lý, sử dụng đất hiệu quả hơn.

Thực tế, quản lý đất đai nhiều năm qua luôn là vấn đề rất "nóng” ở các cấp, ngành, địa phương. Chuyện quy hoạch sử dụng đất “một đàng”, thực tế sử dụng đất “một nẻo” là chuyện không hiếm. Thậm chí, có địa phương “mọc” lên hẳn một… khu công nghiệp mặc dù trong quy hoạch sử dụng đất không có. Tương tự, sử dụng đất tràn lan sai lệch với quy hoạch sử dụng đất đã được duyệt gây khó khăn cho những dự án lớn trên địa bàn cũng là chuyện thường tình. Khi kiểm tra thực địa, nhiều địa phương lẫn chủ đầu tư mới… tá hỏa khi đất quy hoạch công nghiệp đã bị người dân chia nhỏ, sang tay, xây nhà trái phép; hoặc đất lúa đã trở thành đất trồng cây lâu năm từ lúc nào mà cơ quan quản lý cũng không hay.

Thật ra, Đồng Nai là một trong những địa phương có cơ sở dữ liệu về đất đai khá tốt, công nghệ cho phép người dân có thể tiếp cận và kiểm tra mục đích sử dụng của từng thửa đất. Tuy nhiên, quá trình sử dụng trên thực tế biến đổi không ngừng do nhu cầu phát sinh đã khiến các cơ sở dữ liệu dần sai lệch so với thực tế.

Kiểm kê đất đai cũng là cơ hội để có những đề xuất cơ chế, chính sách về đất đai trong giai đoạn tới cho phù hợp. Ngoài ra, cung cấp nền dữ liệu để có biện pháp tăng cường quản lý của Nhà nước về đất đai, thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong giai đoạn 2021-2025. Chưa kể, còn nhằm cung cấp thông tin, số liệu phục vụ lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, xây dựng niên giám thống kê các cấp phục vụ nhu cầu thông tin đất đai cho hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, nghiên cứu khoa học, giáo dục...

Chính vì vậy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh đã yêu cầu các địa phương phải thực hiện đồng loạt công tác kiểm kê đất đai. Trong đó phải chú ý rà soát tất cả các loại đất, hiện trạng đang sử dụng, đặc biệt là những địa phương mà đất đai có nhiều biến động.

Quản lý và sử dụng đất là lĩnh vực khá khó khăn, nhạy cảm bởi nó chạm đến quyền lợi thực tế của người dân. Cơ sở dữ liệu về đất đai càng rõ ràng, quy hoạch sử dụng đất càng hợp lý và minh bạch sẽ càng hạn chế phát sinh rắc rối, tiêu cực trong quá trình quản lý, sử dụng đất. Sắp tới, Đồng Nai sẽ triển khai nhiều dự án lớn, nhiều đơn vị hành chính trong tỉnh đã được nâng cấp lên phường, thị trấn, thành phố… Do đó, kiểm kê đất chính xác, xây dựng quy hoạch có tầm nhìn xa và quản lý tốt đất đai nói chung càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Vi Lâm

Tin xem nhiều