Báo Đồng Nai điện tử
En

Đồng Nai xếp hạng 10 về chỉ số nguồn nhân lực và hạ tầng công nghệ thông tin

Hoàng Hải
23:00, 12/05/2024

Theo Báo cáo Chỉ số thương mại điện tử Việt Nam năm 2024 do Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (Vecom) mới công bố, một trong những trụ cột trong chỉ số này là nguồn nhân lực và hạ tầng công nghệ thông tin.

Đây là yếu tố trong nhiều năm liền vẫn giữ nguyên một số chỉ tiêu quan trọng, bao gồm: khả năng đáp ứng nguồn nhân lực phù hợp trong lĩnh vực thương mại điện tử, mức độ ưu tiên tuyển dụng đối với nhân sự có kỹ năng hoặc được đào tạo về công nghệ thông tin và thương mại điện tử.

Ngoài ra, còn thể hiện mức độ lao động thường xuyên sử dụng email hay các công cụ hỗ trợ khác như: Viber, WhatsApp, Skype, Facebook Messenger, Zalo trong công việc; tầm quan trọng cũng như hiệu quả của việc đầu tư vào hạ tầng công nghệ thông tin và thương mại điện tử.

Theo kết quả do Vecom công bố, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng là 3 địa phương dẫn đầu cả nước về chỉ số nguồn nhân lực và hạ tầng công nghệ thông tin với số điểm lần lượt là 98, 97 và 70. Đồng Nai đứng thứ 10 cả nước về chỉ số này với 30 điểm.

Ngoài ra, trụ cột này được bổ sung thêm nhiều chỉ tiêu quan trọng có tính chất định lượng, thông qua đó làm tăng thêm độ chính xác của bộ chỉ số. Chỉ tiêu quan trọng nhất đối với chỉ số hạ tầng và nguồn nhân lực là tỷ lệ tên miền trên dân số. Chỉ tiêu này của mỗi địa phương được tổng hợp từ nguồn số liệu của Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) và Tổng cục Thống kê. Bên cạnh đó, mức độ sử dụng các giải pháp thanh toán điện tử cũng ngày càng được coi là một hạ tầng thiết yếu cho kinh doanh trực tuyến.

Hoàng Hải

Tin xem nhiều