Báo Đồng Nai điện tử
En

Mục tiêu đến năm 2025, tỷ trọng thương mại điện tử trong tổng mức bán lẻ đạt trên 10%

10:01, 01/01/2023

Theo Kế hoạch số 278/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 28-3-2022 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chuyển đổi số của tỉnh đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 của ngành Công thương về Phát triển kinh tế số, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, kế hoạch đặt ra mục tiêu đến năm 2025 phấn đấu tỷ trọng kinh tế số trong lĩnh vực công nghiệp - thương mại, năng lượng đạt tối thiểu 10%; tỷ trọng thương mại điện tử trong tổng mức bán lẻ đạt trên 10%...

Theo Kế hoạch số 278/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 28-3-2022 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chuyển đổi số của tỉnh đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 của ngành Công thương về Phát triển kinh tế số, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, kế hoạch đặt ra mục tiêu đến năm 2025 phấn đấu tỷ trọng kinh tế số trong lĩnh vực công nghiệp - thương mại, năng lượng đạt tối thiểu 10%; tỷ trọng thương mại điện tử trong tổng mức bán lẻ đạt trên 10%...

Các nhiệm vụ trọng tâm để hướng tới mục tiêu nêu trên là phổ biến kiến thức về chuyển đổi sang kinh tế số; hỗ trợ phát triển thương mại điện tử; đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực kỹ thuật, năng lượng; thúc đẩy chuyển đổi số tại doanh nghiệp (DN)... Chú trọng xây dựng và phát triển thị trường thương mại điện tử lành mạnh có tính cạnh tranh và phát triển bền vững; tập trung phát triển mạnh sàn giao dịch điện tử đảm bảo kết nối cung cầu, nhất là chuỗi giá trị nông sản, du lịch, tiểu thủ công nghiệp trực tuyến…

Đồng thời, thúc đẩy phát triển kinh tế số với trọng tâm là phát triển DN công nghệ số, DN khởi nghiệp ứng dụng công nghệ số, DN khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo, các lĩnh vực thương mại điện tử và sản xuất thông minh; đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi số trong các DN tại địa phương để nâng cao năng lực cạnh tranh, kết nối toàn cầu…

Hải Hà


Tin xem nhiều